skip to Main Content

เปรียบเทียบระหว่างการจ้างผลิตทั่วไป (OEM) VS เป็นเจ้าของเครื่องฟรีซดรายด้วยตัวเอง

 การจ้างผลิตทั่วไป (OEM)ลงทุนในเครื่อง freeze Dry ของเรา

เงินลงทุน

ลงทุนน้อยจุดคืนทุนของเครื่อง 3-6 เดือน หากผู้ประกอบการมีแผนที่จะใช้งานเครื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3-6 เดือน การลงทุนซื้อเครื่องเป็นการตัดสินใจที่คุ้มค่ากว่าการจ้างผลิต เพราะหลังจากผ่านจุดคืนทุนต้นทุนการผลิตจะต่ำกว่าการจ้างผลิตมาก (ดูข้อต้นทุนการผลิต) ทำให้มีความได้เปรียบในการแข่งขันระยะยาว

การขนส่งเพื่อผลิต

เสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งวัตถุดิบ และสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วไม่มีค่าใช้จ่าย

ความยืดหยุ่น

ต้องมีการวางแผนการผลิตและจองเวลาล่วงหน้ากำหนดตารางเวลาในการผลิตได้ด้วยตัวเอง

ต้นทุนการผลิต

ประมาณ 300 บาท/kgประมาณ 9 บาท/kg หลังจากผ่านจุดคุ้มทุนที่ 3-6 เดือนแล้ว

พื้นที่

ไม่ต้องมีพื้นที่ใช้พื้นที่เริ่มต้น 0.6 ตร.ม.

กำลังคน

ไม่อาศัยกำลังคน

อาศัยคนเริ่มต้น 1 คน ในการใส่วัตถุดิบ

และเปิด – ปิดการทำงานเครื่อง

คุณภาพผลิตภัณฑ์

อาศัยความชำนาญในผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ของผู้รับจ้างผลิตระบบ smart sensor system ทำให้การใช้งานง่าย และมีตัวเครื่องจะปรับการทำงานให้เหมาะสมกับแต่ละผลิตภัณฑ์

การปนเปื้อน

หากมีการใช้งานเครื่องร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อาจเกิดการปนเปื้อนของกลิ่น รสชาติสามารถแยกผลิตเฉพาะสินค้าที่ต้องการทำให้คุณภาพผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการ และรองรับข้อกำหนดของมาตรฐานการผลิตสากล

เปรียบเทียบ การลงทุนในเครื่องฟรีซดรายขนาดใหญ่(อุโมงค์)VS การลงทุนในเครื่อง Freeze Dry ระบบของเรา

          จุดเริ่มต้นความคิดของเราคือ จะทำอย่างไรให้การแปรรูปอาหารด้วยฟรีซดราย สามารถเข้าถึงได้ง่ายกับผู้ประกอบการทุกขนาด ทั้งผู้เริ่มต้นธุรกิจ (Start up) จนถึงโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งต่างก็มีความต้องการบางอย่างที่ตรงกันคือ ต้นทุนการผลิตที่ต่ำที่สุด ควบคู่กับความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ จึงเป็นที่มาของระบบการลงทุน แบบ Modular system” ของเรา

          Modular system  คือ การลงทุนเครื่องฟรีซดรายโดยแบ่งเป็นหน่วยย่อย (Unit) โดยที่ต้นทุนของการลงทุนเป็น unit ย่อย ๆ แล้วค่อย ๆ เพิ่มจำนวน unit ตามความต้องการนั้น มีต้นทุนค่าเครื่องจักรในการไม่ต่างกัน หรือในหลายกรณีอาจมีต้นทุนค่าเครื่องจักรต่อกำลังการผลิตต่ำกว่าการลงเครื่องใหญ่ครั้งเดียว ตั้งแต่เริ่มต้น

          Concept นี้มีการพิสูจน์และใช้งานมาแล้วในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ server เก็บข้อมูล ซึ่งในอดีต บริษัทใหญ่ๆต่างลงทุนซื้อเครื่อง server  ขนาดใหญ่เพื่อใช้เก็บข้อมูลภายในของธุรกิจ แต่ปัจจุบันเนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้ server สามารถถูกผลิตขึ้นมาเป็นหน่วยย่อย (unit) ในต้นทุนที่ต่ำลงมาก ทำให้องค์กรต่างปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนมาใช้งาน server ในลักษณะของ unit ย่อย ๆโดยเพิ่มจำนวน unit ตามปริมาณข้อมูลที่องค์กรต้องการใช้งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนและที่สำคัญคือการบริหารความเสี่ยง นี่จึงเป็นหนึ่งในตัวอย่างของการลงทุนสมัยใหม่ที่เรียกว่า Modular system

          การลงทุนในเครื่องฟรีซดรายของเราก็เช่นเดียวกัน เนื่องจากลูกค้าที่ใช้งานเครื่องของเรามีทั้งลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมและลูกค้า SME ทุกท่านสามารถบริหารการผลิตเครื่องได้อย่างยืดหยุ่น ลงทุนได้อย่างคุ้มค่าที่สุด และมีความพร้อมที่จะขยายกำลังการผลิตสำหรับโอกาสทางการค้าที่เข้ามาได้ตลอดเวลา ภายใต้ความเสี่ยงที่ต่ำ เนื่องจากไม่จำเป็นต้องทุ่มเงินก้อนลงไปกับเครื่องจักรที่มีราคาสูงโดยที่ยังไม่มีออเดอร์ของลูกค้าที่เข้ามา หรือเมื่อมีออเดอร์เข้ามาเกินกำลังการผลิตเดิมแล้วไม่ต้องกังวลว่าการเพิ่มสายการผลิตต้องใช้เงินลงทุนมากหรือจะต้องใช้ระยะเวลานานในการติดตั้งระบบจนอาจพลาดโอกาสไป

  เครื่องฟรีซดรายขนาดใหญ่เครื่อง Freeze Dry ของเรา
1เงินลงทุนใช้เงินลงทุนก้อนใหญ่สามารถทยอยลงทุนเริ่มต้นที่ประมาณ 2 แสนกว่าบาท โดยการค่อย ๆ เพิ่มจำนวนเครื่องที่ใช้งาน ตามปริมาณลูกค้า โดยที่ต้นทุนค่าเครื่องจักร/กำลังการผลิตไม่ต่างจากการลงทุนซื้อเครื่องใหญ่ (400kg)
2กำลังการผลิตมากน้อย-มาก ขึ้นอยู่กับปริมาณเครื่อง
3ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ผลิตครั้งละ 1 อย่างผลิตสินค้าได้หลากหลายโดยไม่ปนเปื้อน เนื่องจากมีการกระจายการใช้งานเครื่อง
4ต้นทุนการผลิตต่ำ (หากใช้งานเต็มกำลังการผลิต)ต่ำ
5การใช้ไฟ3 เฟสเท่านั้น1 เฟส หรือ 3 เฟส
6ความยืดหยุ่นผลิตได้รอบละ 1 ประเภทสินค้าผลิตได้รอบละหลายประเภทสินค้า ขึ้นอยู่กับปริมาณเครื่อง
7การบริหารความเสี่ยงความเสี่ยงสูง เนื่องจากหากเครื่องจักรมีปัญหาสายการผลิตต้องหยุดลง 100%ความเสี่ยงต่ำ เนื่องจากหากเครื่องจักรมีปัญหา สายการผลิตสามารถเดินต่อได้อย่างปกติ โดยที่ยังมีเครื่องที่เหลือทำงาน
8

การบริหารจัดการ

การผลิต

ต้องมีการวางแผนการผลิตที่รัดกุมเนื่องจากต้องผลิตสินค้าแต่ละประเภทเป็นจำนวนมากต่อครั้งต้องมีการวางแผนการผลิตได้อย่างยืดหยุ่น เนื่องจากในการผลิตแต่ละครั้งสามารถเลือก
9ประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องมักจะมีกำลังการผลิตเหลือ (Excess capacity)ในระดับสูง โดยเฉพาะช่วงเริ่มต้นขยายตลาดกำลังการผลิตเหลือ (Excess capacity) อยู่ในระดับต่ำมาก แม้จะเป็นช่วงเริ่มต้นขยายตลาด ทำให้บริหารต้นทุนทางการเงินที่ใช้ในการลงทุนได้ดี
10อุปกรณ์เสริมต้องติดตั้งรอกอุตสาหกรรม หรือ เครื่องแช่เยือกแข็ง (ในกรณีที่เครื่องไม่มีระบบทำความเย็น)ไม่จำเป็น
11การบำรุงรักษาค่าใช้จ่ายสูง และต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญค่าใช้จ่ายต่ำ ผู้ใช้งานเครื่องสามารถจัดการได้ด้วยตนเอง และมีการอัพเดต firmware (version การใช้งานเครื่อง) ตลอดอายุการใช้งาน
12การรายงานปัญหาการใช้งานเครื่องต้องติดต่อและรอผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจเช็คมีระบบการดูแลที่ทันท่วงที ผู้ใช้งานเครื่องสามารถdownloadข้อมูลผ่าน port usb และส่ง email มาให้ทางเราเพื่อตรวจสอบความผิดปกติได้เลยทันทีที่การใช้งานเครื่องมีปัญหา
13การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ต้นทุนสูง เพราะต้องเปิดการใช้งานเครื่องเต็มระบบ ใช้วัตถุดิบมาก และใช้เวลาในการทดสอบหาค่าการตั้งค่าเครื่องให้เหมาะสมกับแต่ละผลิตภัณฑ์ต้นทุนต่ำ เพราะต้องเปิดการใช้งานเพียงเครื่องเดียว ใช้วัตถุดิบน้อยและไม่ใช้เวลาในการทดสอบหาค่าการตั้งค่าเครื่องให้เหมาะสมกับแต่ละผลิตภัณฑ์เนื่องจากมีระบบ smart sensor
Back To Top