skip to Main Content

ลงทุนได้อย่างคุ้มค่า คืนทุนไวภายใน 4 เดือน

สินค้าเครื่องฟรีซดราย (Freezedry)

เครื่องฟรีซดราย 5KG
Stainless Steel

  255,000฿

เครื่องฟรีซดราย 5KG Color

  225,000฿

เครื่องฟรีซดราย 7KG
Stainless Steel

335,000฿

เครื่องฟรีซดราย 7KG Color

  285,000฿

Our Customers ลูกค้าของเรา

ทำไมลูกค้าถึงเลือกใช้ฟรีซดราย (Freeze Dry) ของเรา

Blast Freezer (Blast Chiller/Shock Freezer)

- รุ่นเพื่อการถนอมอาหารโดยการลดอุณหภูมิของอาหารลงอย่างรวดเร็ว -

เทคโนโลยีที่โรงงานอาหาร หรือร้านอาหารชั้นนำต่างนำมาใช้สำหรับช่วยลดอุณหภูมิอาหารปรุงสุกอย่างรวดเร็วเพื่อคุณภาพอาหารสูงสุด คือ การแช่เย็นอย่างรวดเร็ว หรือที่เรียกว่า Blast Chiller

Back To Top