skip to Main Content

       ย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้ว โรงงานแปรรูปผลไม้กระป๋อง เป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ในไทย เพราะเมืองไทยเป็นประเทศเขตร้อนที่อุดมสมบูรณ์ สามารถปลูกผักและผลไม้คุณภาพสูงได้มาก จึงเป็นที่ต้องการของตลาดโลก การแปรรูปผลไม้กระป๋องเพื่อให้เก็บรักษาได้นาน โดยไม่ต้องแช่ตู้เย็นจึงเป็นที่นิยมมาก แต่เนื่องจาก trend ของการใส่ใจสุขภาพ ผู้บริโภคจึงต้องการรับประทานอาหารที่ยังคงคุณค่าไว้สูง และลดการเติมน้ำตาลลง จึงทำให้ตลาดของผักผลไม้กระป๋องค่อยๆลดลง

จึงเป็นโอกาสที่เราจะนำเอาวัตถุดิบที่มีอยู่มาแปรรูปใหม่ด้วยกรรมวิธีฟรีซดราย ซึ่งทำให้ผัก ผลไม้ สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานถึง 25 ปี โดยไม่ต้องแช่เย็น ซึ่งผักและผลไม้ที่ผ่านการฟรีซดรายยังคงเนื้อสัมผัส รสชาติ กลิ่น สีสัน และคุณค่าสารอาหารได้คงเดิมและที่สำคัญคือ อัตรากำไรของอาหารฟรีซดรายนั้นสูง เพราะตลาดสามารถยอมรับราคาสินค้าฟรีซดรายสูงกว่ากรรมวิธีอื่น ๆ ในขณะที่ต้นทุนการผลิตในปัจจุบันนี้ต่ำลงมาก

เครื่องฟรีซดราย (Freeze Dry)ครบวงจร, เครื่องฟรีซดราย (Freeze Dry)ราคาถูก, เครื่องฟรีซดราย (Freeze Dry)ใช้งานง่าย, เครื่องฟรีซดราย (Freeze Dry) ราคา

ลองมองภาพว่า ลำไยตกต้นที่สวน สามารถขายให้กับล้งได้เพียงกิโลกรัมละ 2 – 3 บาท หากเรานำลำไยเหล่านี้มาคว้านเมล็ดเพื่อต่อยอดฟรีซดราย หรืออาจมีการนำเอาทุเรียนที่สุกเกินไปกว่าที่จะจำหน่ายได้หรือนำทุเรียนปลาร้ามายัดไส้ แล้วผ่านกระบวนการฟรีซดราย เราสามารถจำหน่ายได้ราคาถึง 1,500 บาท/kg เลยทีเดียว นี่จึงเป็นอีกตัวอย่างที่ว่า หากใส่มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของเราแล้ว ไม่จำเป็นที่จะต้องพึ่งพาราคาตลาดของสินค้าเกษตร ที่จะถูกกดดันจากพ่อค้าคนกลาง ทำให้สามารถ “ทำน้อย แต่ได้มาก”

ลองมองภาพว่า ลำไยตกต้นที่สวน สามารถขายให้กับล้งได้เพียงกิโลกรัมละ 2 – 3 บาท หากเรานำลำไยเหล่านี้มาคว้านเมล็ดเพื่อต่อยอดฟรีซดราย หรืออาจมีการนำเอาทุเรียนที่สุกเกินไปกว่าที่จะจำหน่ายได้หรือนำทุเรียนปลาร้ามายัดไส้ แล้วผ่านกระบวนการฟรีซดราย เราสามารถจำหน่ายได้ราคาถึง 1,500 บาท/kg เลยทีเดียว นี่จึงเป็นอีกตัวอย่างที่ว่า หากใส่มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของเราแล้ว ไม่จำเป็นที่จะต้องพึ่งพาราคาตลาดของสินค้าเกษตร ที่จะถูกกดดันจากพ่อค้าคนกลาง ทำให้สามารถ “ทำน้อย แต่ได้มาก”

การลงทุนฟรีซดราย(Freeze Dry), ลงทุนฟรีซดรายไม่แพง (Freeze Dry), ฟรีซดรายราคาไม่แพง(Freeze Dry), เครื่องฟรีซดราย (Freeze Dry) ราคา

นอกจากนี้ ยังมีผักและผลไม้บางชนิดที่แต่เดิมไม่สามารถที่จะแปรรูปด้วยการผ่านความร้อนได้ เช่น มะนาว อาโวคาโด ทุเรียน เพราะเมื่อผักผลไม้เหล่านี้สัมผัสกับความร้อนแล้ว นอกจากสี กลิ่น จะเปลี่ยนไป รสชาติยังมีการผิดเพี้ยนไปมาก จึงทำให้มีราคาสูงและหาซื้อได้ยาก แต่กระบวนการฟรีซดรายสามารถทำให้ผักผลไม้ เหล่านี้เก็บรักษาไว้ได้ โดยที่คุณภาพคงเดิม

ยิ่งไปกว่านั้นหากมีการใส่เอกลักษณ์ หรือความคิดสร้างสรรค์ลงไป จะทำให้มูลค่าสินค้าของเราสามารถจำหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้น โดยที่ลูกค้าก็ยินดีที่จะจ่ายให้กับคุณค่าเหล่านี้ เช่น ข้าวเหนียวมะม่วงฟรีซดราย ข้าวเหนียวทุเรียนฟรีซดราย ซึ่งใช้ผลไม้ในปริมาณไม่มาก แต่กลับสามารถขายได้ในราคาสูงอย่างไม่น่าเชื่อ และในต่างประเทศล้วนแต่ได้รับการยอมรับ ในการนำไปใช้และซื้อไปรับประทานในบริบทอย่างหลากหลายที่เหมาะสำหรับนักเดินทาง ใช้ทานเล่น เป็นของฝาก หรือเก็บรักษาคุณค่าอาหารไว้ได้เป็นแรมปี

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีไอเดียดี ๆ รีบนำมาต่อยอดไอเดียเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้เป็นอาหารนวัตกรรมกัน เพราะสินค้าที่แปลกใหม่เหล่านี้ต่างเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นจำนวนมาก หากสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฟรีซดรายสามารถติดต่อเรามาได้ที่นี่

Back To Top