skip to Main Content

สับปะรดฟรีซดราย

เราได้เขียนเกี่ยวกับการเก็บรักษาอาหารตามฤดูกาลที่ปลูกในท้องถิ่นไปแล้ว และอีกอย่างที่นิยมมากๆคือสัปปะ

กล้วยฟรีซดราย

กล้วยฟรีซดรายด้วยตัวมันเองก็อร่อยแต่ก็ยังสามารถทําให้อาหารเช้า Cereal หรือไอศกรีมไปอีกระดับ ปั่นกล้ว

แอปเปิ้ลฟรีซดราย

วิธีการเก็บรักษาอื่นๆเช่นกระป๋องและอบแห้งใช้อุณหภูมิที่สูง สามารถทำลายคุณค่าทางอาหารมากกว่าครึ่ง การ

Back To Top