skip to Main Content

คุณอารีย์ หนึ่งในผู้ประกอบการที่ได้รับพิษ Covid-19 ผันตัวทำธุรกิจฟรีซดราย จนผลิตไม่ทันต้องสั่งซื้อเครื่องฟรีซดรายเพิ่ม!!

คุณอารีย์ ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ได้รับพิษจาก Covid-19 รายได

บริษัท คูซีน คราฟท์ จำกัด ผู้จำหน่าย ขายเครื่องฟรีซดราย (Freeze Dry) ครบวงจร บริการใส่ใจทุกรายละเอียด

บริษัท คูซีนคราฟท์ จำกัด เป็นตัวแทนนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องครัว และอุปกรณ์เครื่องจักรแปรรูปอาหาร จากแบ

Freeze Drying VS Rehydrating

อะไรคือความแตกต่างระหว่างการฟรีซดรายและการอบแห้ง อบลมร้อน มีความเข้าใจผิดที่ค่อนข้างทั่วไปว่าอาหารอบ

Back To Top